• FARVEL, VESTERVEIBROA: Alle de tre alternativene starter her fra Baneheiportalen, og skiller seg fra hverandre ved om de krysser over eller under Vestre Strandgate og jernbanen. Det blir uansett fire felt med fartsgrense 60 km/t, fordi det er kort vei mellom kryssene. FOTO: Torstein Øen

Tre "finalister" til nye E 39

Ny fire felts vei ut av Kristiansand sentrum kan løses på tre måter: Enten som en lang bro over Gartnerløkka og jernbanen, i kombinasjon under og over bakken, eller at hele veien stuper under jorda.