• Faremo til nett.jpg FOTO: Jon Anders Skau

Større krav til politiet

Justisminister Grete Faremo mener at det må stilles større krav til politiet i framtiden, og innrømmer at Gjørv-rapporten er en knusende dom over store deler av beredskapen i Norge.