• Her ved det sterkt trafikkbelastede E 39 ved Fasseland i Mandal omkom Elin Skrøvjes samboer Ronny Høksås i en møteulykke. Ulykken fikk mange konsekvenser for henne og deres barn. FOTO: Jarle R. Martinsen

Dødsulykkene skjer på veier uten midtdeler

Flere dør i trafikken. 42 mennesker omkom i september og oktober. Og de dør utelukkende på eldre veistrekninger uten midtdeler.