• BISKOP: Stein Reinertsen ble utfordret på spørsmål om helbredelse og forbønn. Han slår fast at forbønn og omsorg må være gratistilbud i Den norske kirke, men er tilbakeholden med å kritisere predikant Svein-Magne Pedersen, som han ikke har tilsyn for. FOTO: Torstein Øen

- Omsorg og forbønn skal være gratis i kirken

Biskop Stein Reinertsen advarer mot å gi løfter om helbredelse man ikke kan holde.