• Dette er altså ikke Vilhlem Krag, men Knut Hamsun

”Au da, dette var ikke heldig”

Vilhelm Krag er temaet for årets 17. mai, men verken komiteen eller kunstneren oppdaget at mannen på programmet ikke viser kristiansanderen. Dette er nemlig Knut Hamsun.