• TIL BANGKOK: Serina Væting gleder seg til å flytte til Bangkok noen uker for å lære arkitektur av Marco Evaristti – den dansk-chilenske kunstneren. som nylig malte en foss rød på Hovden. FOTO: Johs. Bjørkeli

I praksis hos fossekunstneren

Serina Væting (32) fra Hovden skal gå i lære hos kunstneren som malte en foss rød på Hovden – i Bangkok.