• Kjell Ingolf Ropstad (t.v) og Hans Fredrik Grøvan kjemper nå for de 27 statlige arbeidsplassene på Sør Arena i Kristiansand, og håper å skape flertall mot regjeringen. FOTO: Christian Storjord

- Kristiansand er for liten

Spillet om de 27 arbeidsplassene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i Kristiansand fortsetter i finanskomiteen på Stortinget.