• Sykehuset i Kristiansand scorer dårlig målt opp mot andre sykehus. Foreløpig vet ikke ledelsen hvorfor det er større risiko for å dø 30 dager etter innleggelse her enn ved mange andre sykehus. FOTO: Arkivfoto

Hvorfor dør flere her enn ved andre sykehus?

Sykehusdirektøren leter etter svar på sin største bekymring. Hvorfor dør flere unødvendig etter 30 dager ved Sørlandet sykehus enn andre steder?