Vei eller veg i Vennesla?

Spørsmålet engasjerte stort i kommunestyret torsdag.