• - Vi ønsker kraftig trykk på vei. Det er et viktig signal, sier Odd Omland. FOTO: Jon Anders Skau

Krever mer penger til vei

Ap i Vest-Agder krever at regjeringen øker bevilgningene til samferdsel med minst 45 prosent. Firefelts til Stavanger er også et krav.