• TIL UNNSETNING: Ved patrulje på Sørlandet observerte kystvaktskipet KV Nornen kraftig røykutvikling fra Høgholmen i Søgne mandag. Brannmannskapene ønsket bistand, og fire røykdykkere, brannslanger og brannpumpe ble satt inn i kampen mot flammene. Etter ca. to timer hadde de sammen fått gjort all etterslukning. - Det er ikke første gang vi bistår ved en slik brann, sier nestkommanderende på KV Nornen, Tomas Ruud-Halvorsen. Foran er menig Slettebø fra KV Nornen i gang med slukkingen. FOTO: KV Nornen

Pass opp – brannfaren når nye høyder

Overbrannmester Johnny Flæte i Kristiansand frykter en større skogbrann ettersom sola fortsetter å steike et knusktørt Sørlandet.