• Campingvogna, eller husvogna, er plassert her ved Kuholmen Marina. Naboene opplyser at den brukes til overnatting, noe grunneier Kristiansand kommune også er klar over. Bertesbukta ses i bakgrunnen. FOTO: Torstein Øen

Krever campinghytte fjernet fra brygga

Naboene hevder denne husvogna ved Kuholmen Marina i realiteten er en ulovlig sommerhytte som privatiserer verdifull strandsone.