• Å drive dugnad når fremtiden for Havglimt er uviss, er lite tilfredsstillende, slik det har vært et par år. - Vi ønsker en rask avklaring, sier Trygve Raen (t.h.), leder av Havglimt-styret. Her sammen med vaktmester Alf Aadnevik på brygga lørdag. FOTO: Jørgen Steffensen

Nå kan Havglimt bli solgt

Dugnadsgjengen klargjør Havglimt for ny leirsesong. Men etter 60 år i misjonsselskapets eie kan skjærgårdsidyllen bli avhendet.