• Naturskolen i den røde låven i Helleviga er et populært og gratis tilbud til skoleklasser, og skal nå rustes opp. FOTO: PRIVAT

900.000 til opprustning av Helleviga

Friluftsparken i Helleviga skal oppgraderes, og er innvilget 900.000 kroner fra Skillingsfondet.