• F.v. Anne Berit Repstad og Magne Aartun inviterer til gudstjeneste hvor fengselsprest på Ila, Odd-Cato Kristiansen, skal holde tale om mennesker på livets kant. Aud Solheim Olsen, Hilde Hall Jensen og Åse Neset i Lillesand Arbeiderparti håper på fullt hus under kvinnedagen med foredrag om vold i nære relasjoner. Anne og Wiggo Svendsen tror på det samme når 44 barn og unge holder Alf Prøysen-forestilling på Valstrand fredag. Linda Gregersen melder at hun inntil videre holder det gående på Blomsterboden, mens Sølvi Bækkelund oppfordrer folk til å bruke Lillesand. Trine Wilhelmine Rønnevig hilser til alle kjente på vegne av Alf (t.h). FOTO: Erlend Olsbu

Torvet klokka 12 i Lillesand