• Huseiere bør ikke la det bli over en halv meter med snø på taket. De er også pliktige til å fjerne snø som kan falle ned fra hustaket mot offentlig sted. FOTO: ARKIV

- Huseierne har ingen grunn til bekymring

Selv om det kan komme én meter med snø de nærmeste dagene, mener byggtekniker John Ola Mytting at det ikke er mye å bekymre seg over.