• Parkvesenet vil gjøre det vanskeligere å gjemme seg bak trær og busker her ved Søm fristrand. Men naboene mener hogsten i 2008 ikke hjalp noe mot den uønskede sextrafikken. FOTO: Vegard Damsgaard

Motorsag mot homse-sex – igjen

Parkvesenet foreslår på nytt å barbere vegetasjonen for å stoppe cruisingen ved Søm fristrand. Akkurat slik de gjorde i 2008.