• Arne Birkeland fra Kristiansand Eiendom presenterte tirsdag de første planene for hvordan Justvik skole skal bygges. Skolen blir den første der private både skal bygge og stå for den tekniske driften. FOTO: Kjetil Reite

Kan stå ferdig innen tre år

Kristiansand kommune regner med at en ny Justvik skole kan stå ferdig allerede til skoleåret 2017/2018.