Færre innvandrere flytter fra Sørlandet

Ikke siden andre verdenskrig har det vært så høy utvandring fra Norge. På Sørlandet er derimot utflyttingen lavere enn landsgjennomsnittet.