Slo ned på slitte gulvbelegg og vannkokere

Kristiansand kommune har inspisert seks av kommunens barnehager. De slo ned på dårlige gulv, manglende radonmåling og usikrede vannkokere.