Vest-Agder på delt førsteplass

Aborttallene er lavest i sør og høyest i nord og i hovedstaden.