• Èn variant av vannets navn. FOTO: Emil Otto Syvertsen

Kjært vann har mange navn

Heter ferskvannet tre snaue kilometer nord for Baneheia Bervannet, Bervann, Bergvatnet, Bergvannet, Bergvann, Bærvannet eller Bærvann?