• Til venstre for dagens stasjonsbygning er det vist et nytt oppholdsrom for passasjerene i glass og en spektakulær gangbro som leder passasjerene mellom de seks sporene. Til høyre ses en mer moderne og ryddig rutebilstasjon. I bakgrunnen til venstre er bolig- og kontorprosjektet Quadrum tegnet inn, uten at dette er den del av denne planen. FOTO: ALT. ARKITEKTUR

Ønsker fortgang for ny tog- og rutebilstasjon

I løpet av få år skal kollektivknutepunktet i Kristiansand omsider bli funksjonelt og publikumsvennlig.