• Målet med Navs turné på ungdomsskolene i Søgne er å vise dem verdien av arbeid og utdanning, for å hindre at de havner på stønad i ung alder. De voksne på bildet er Espen Øen og Kristin Strømme fra i Nav Søgne. Tiendeklassingene på bildet har helt andre planer for fremtiden enn å "nave", de vil gå på skole og få seg jobb. FOTO: Tore André Baardsen

Advarer ungdomsskoleelever mot «naving»

Da Nav-sjefen hørte at nesten en hel tiendeklasse i Søgne så for seg en karriere som stønadsmottakere, tok hun grep. Her får tiendeklassingene på Tinntjønn klar beskjed om at de får finne seg en skikkelig jobb.