• Slik skal klaffen i bybroa i Mandal heve seg når den er i funksjon. Men problemer er det fortsatt. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fortsatt kluss med klaffen

Broklaffen i Mandal er fortsatt ikke i orden.