• Forbrenningsanlegget Returkraft har gått med underskudd siden starten. Administrerende direktør Odd Terje Døvik mener at de derfor har anledning til å øke prisen på hva det skal koste å levere husholdningsavfall dit. Han møtte i voldgiftsretten sammen med Returkrafts advokater Glenn Vidar Heia, Bjørn Rener-Larsen og prosessfullmektig Ole Magnus Heimvik.

Mener underskudd ble veltet over på innbyggerne

Avfallsselskapet Maren mener Returkraft har sendt regningen til innbyggerne for å dekke underskudd.