— Tallene viser en økning i sommer. Vi har ikke rukket å se på hver sak, og kan derfor ikke si noe om årsaken ennå. Men vi kommer til å undersøke om det er vikarer som er involvert, slik vi så i fjor, sier enhetsleder Christine Hoyer-Sørensen ved fødeavdelingen.

Ifølge sykehuset egne tall fikk 2,57 prosent av de fødende kvinnene i Kristiansand alvorlige rifter i 2014. Etter at sykehuset satte inn tiltak, gikk tallet markant ned. I år viser de nye tallene Fædrelandsvennen har fått, at 1,2 prosent av de fødende kvinnene fikk alvorlige revner fram til sommeren. Nå er andelen økt til 1,65 prosent.

— Dette betyr at vi ligger cirka en prosent lavere enn i fjor, sier jordmor og fagutvikler Hanna Oommen.

Fikk nei

Tidligere i år ba enhetsleder Christine Hoyer-Sørensen om tillatelse fra sykehusledelsen til å bruke flere egne ansatte gjennom sommeren fremfor innleide vikarer. Blant annet ville avdelingen unngå en gjentakelse av sommeren i fjor, da antall rupturer (kvinner som revner eller får alvorlige rifter under fødselen) økte kraftig. Sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus avviste dette, selv om andre sykehus i helseregionen har gjennomført tiltaket med gode resultater.

— Kan sommervikarer være en årsak til økningen, slik som i fjor?

— Det er vanskelig å si sikkert. Når vi ser på somrene fra 2011 og fram til i dag, så øker antallet rupturer om sommeren. Men vi har ikke gått tilbake flere år for å undersøke sammenhengen. Vi vet at Oslo universitetssykehus, som har lave rupturtall, også er bekymret for økning sommerstid. Vi vet også at det er svært viktig å ha flere av våre faste på jobb om sommeren. Det gir ro og trygghet til avdelingen når folk på jobb kjenner systemene og områdene som gjelder kvalitet, sier Hanna Oommen.

Vikarene kommer spredt gjennom hele sommeren. Det er praktisk umulig å få kurset absolutt alle.

— Så er spørsmålet om kvinnene som føder får samme kvalitet på tilbudet om sommeren som ellers i året, sier hun.

Hun anslår at rundt 70 prosent av årets sommervikarer er kurset for å unngå rupturskader.

— Vikarene kommer spredt gjennom hele sommeren. Det er praktisk umulig å få kurset absolutt alle, sier Oommen.

Riktig vei

— Vi har ikke nådd målet vårt om å komme ned mot 1,2 prosent, og er ikke fornøyd. Tallene viser riktignok at vi er på riktig vei. Men vi blir skuffet når tallene øker. Vi er ikke fornøyd før vi når målet. Nå vil vi gå inn og se hvilke typer fødsler som har ført til skader, og se hva vi må jobbe videre med, sier enhetsleder Hoyer-Sørensen.

Dette er skader som også går sterkt inn på dem (jordmødrene).

— Skadene i sommer kan også være rifter man ikke hadde klart å forhindre. Det kan være tilfeldigheter som spiller inn. Selv om jordmor har gjort alt hun skal gjøre med riktig støtteteknikk, så er det forskjellige årsaker til at skadene skjer. Vi vet også at instrumentell forløsning med for eksempel tang, gir flere skader, sier hun.

Hoyer-Sørensen legger til at sykehuset vil ha tett oppfølging med etterkontroller av kvinnene som har fått rifter.

— Vi skal også ivareta jordmødrene som får riftene på sine fødende, for dette er skader som også går sterkt inn på dem, sier hun.

(Saken fortsetter under grafikkene)

Grafen viser hvor mange prosent av de fødende ved sykehuset i Kristiansand som fikk tredje- og fjerdegrads rifter under fødselen. Sommeren 2014 er markert med rød pil.
Grafen viser hvor mange tredje- og fjerdegrads-rifter som er registrert per måned fra 2013 fram til og med 15. juli i år.

Gode resultater da presset var størst

I mars måned, etter at fødeavdelingen var ferdig kurset, ble det satt årsrekord i antall fødsler. 194 barn kom til verden på en måned. Med rekordlave rupturtall.

— Det hadde vært utrolig spennende å se hva som ligger bak disse tallene, sier jordmor Hanne Oommen. At det skjer like etter kursingen er gjennomført, viser at vi kan få gode resultater, sier hun.

0,63 prosent av de fødende revnet. Det var ett tilfelle.

— Et viktig moment er at vi hadde bare kjente, erfarne vikarer på avdelingen i denne perioden, vikarersom ofte jobber på føden i Kristiansand og gjør en super innsats. Det som er slitsomt, er når vi får mange nye vikarer for en kort periode, som jobber bare noen uker og som vi kjenner ikke fra før, sier Oommen.

Vil fortsette ruptur-prosjektet

— De ansatte er utrolig motiverte. Når vi har fokus på dette, ser vi forbedringer. Derfor kommer vi til å fortsette dette arbeidet like intensivt fremover

Det sier enhetsleder Christine Hoyer-Sørensen ved Fødeavdelingen.

Det er ikke flust med jordmødre. Vi har ikke alltid fått dekket årsverkene vi skal ha.

Etter at antall rupturer økte i 2014, bevilget sykehuset penger til et prosjekt som skulle få ned antall skader. Det ble investert i treningsutstyr samtidig som personalet gikk gjennom intensiv kursing i to runder. I tillegg til egne fagdager om dette temaet, innførte avdelingen en fast praksis med at det skal være to jordmødre tilstede når barn fødes.

— Vi jobber systematisk med dette med hele personalet. Det vil si jordmødre og gynekologer, samt nye vikarer. Når det oppstår rifter meldes dette i vårt avvikssystem for evaluering, sier hun.

— Tallene varier en del fra måned til måned?

— Det vil alltid være variasjoner. Flere forhold spiller inn. Men det er ikke flust med jordmødre. Vi har ikke alltid fått dekket årsverkene vi skal ha, og har måttet leie inn gjennom vikarbyråer, sier Hoyer-Sørensen.

Grafen viser antall rupturer siden januar 2014 og fram til 15. juli i år. Den røde pilen viser sommeren 2014, der man i løpet av en periode på ti dager fikk sju rupturer. Fra desember 2014 kom virkningen av det første tiltaket, der jordmødre og leger øvde med dukke. Antall skader sank markant. Fra februar 2015 kom effekten av det andre tiltaket, der alle leger og jordmødre deltok i en workshop med spesialister fra Oslo universitetssykehus.