• En ny kai på utsiden av Lagmannsholmen vil frigjøre plass på Silokaia, men det vil også frigjøre plass ved Caledonien. På denne skissen er det vist hvordan et slikt område kan brukes til park. Hvordan området skal brukes, blir likevel ikke avgjort før reguleringsplanen er klar. FOTO: Atle Droesdal

Dette havneanlegget skal være klart innen tre år

Innen 2017 må Kristiansand havn ha klart dette helt nye havneområdet. Det skal sørge for at havna kan frigjøre plass til utvidelse av sentrum andre steder i byen.