Vil ha eget barnevernsutvalg

Vidar Kleppe foreslår å opprette et familie— og barnevernsutvalg i Kristiansand.