• Styreleder Camilla Dunsæd og fungerende direktør Geir Bøhler under torsdagens møte i styret i Sørlandet sykehus, er enige om at antall fristbrudd må reduseres kraftig. FOTO: Steinar Vindsland

Fristbrudd for hver tiende pasient

Aldri har Sørlandet sykehus brutt tidsfristen for så mange pasienter som i august.