• Denne ca 15 centimeter lange spydspissen som arkeologene fant på Kveste i Valle nylig kan være 1500 år gammel, FOTO: CAMILLA CECILIE WENN

Setesdal - en gullgruve for arkeologer

Arkeologer har gjennom sju år gjort funn som er oppsiktsvekkende og som gir svar på hull i historien til dalføret.