Finn Kollstad

I forrige uke fortalte Solveig Pedersen, daglig leder i Kompetansesenteret for idrett i Agder (KiA) om deres mål om et toppidrettsenter i Kristiansand med friidrettshall. I Grimstad er imidlertid planene om en friidrettshall kommet mye lenger, og til det prosjektet vurderer Kristiansand kommune og Vest-Agder Fylkeskommune å bevilge henholdsvis fem og to millioner kroner.

Det frykter i så fall Steinsland og Kollstad skal velte planene om en friidrettshall i Kristiansand.

— Vi er redde for at en slik investering skal gå på bekostning av vår hall. Toppene våre kunne reist til Grimstad, men vi har nesten 100 unger på trening, og for breddens skyld så trenger vi en hall i Kristiansand, sier Inger Steinsland, leder i KIF Friidrett.

— Jeg håper de får en hall i Grimstad, men det er viktigere at vi får en hall i Kristiansand hvor folkene bor. Hvis det blir et enten eller, så håper jeg det blir i Kristiansand, sier Finn Kollstad, som er leder i Kristiansand Løpeklubb - og styremedlem i Vest-Agder Friidrettskrets.

Liten verkebyll

Også Geir Thorstensen, daglig leder i Idrettsrådet i Kristiansand, frykter konsekvensene av en eventuell investering i Grimstad.

Finn Kollstad

— Jeg tror sannsynligheten for en hall i Kristiansand minker betraktelig dersom kommunen investerer i Grimstad, sier Thorstensen.

Uenigheten mellom friidrettsmiljøene på den ene siden og KIA på den andre - på tvers av fylkesgrensen mellom Vest- og Aust Agder - er i ferd med å bli en liten verkebyll. Etter at Solveig Pedersen fortalte om planene om toppidrettssenter med friidrettshall, kom det reaksjoner internt i KIA fra Aust-Agder. Og det til tross for at Pedersen på ingen måte uttalte at hun var imot en friidrettshall i Grimstad.

Det lyktes ikke Fædrelandsvennen å få tak i Pedersen tirsdag kveld, men John Stensland, syreleder i KIA, sier følgende:

— Det er klart at det har vært noen samtaler mellom øst og vest, og som leder fant jeg ut at det var viktig å redegjøre for vårt ståsted i et leserinnlegg.

Det kommer på trykk i Fædrelandsvennen i morgen.

- Ikke motarbeidet

Roar Flatland, leder i friidrettsgruppen til Sørild, har merket seg at ikke alle kristiansandere støtter opp om friidrettshall i Grimstad.

— Jeg vil ikke si at vi føler oss motarbeidet, men det er en del utsagn som tyder på at ikke alle støtter helhjertet opp under hallen, sier Flatland.

Han forteller at de til sammen sju millionene er av stor betydning for dem.

— Det er nesten ti prosent av kostnaden på 92 millioner, så det er klart at de pengene er en viktig del av prosjektet, sier Flatland.

Kalle Glomsaker er leder i Vest-Agder Friidrettskrets - og anleggsansvarlig i Norges Friidrettsforbund. Han innrømmer at det ikke bare er enkelt å håndtere de to rollene.

— Jeg vil ikke ha noen mening om Vest-Agder Fylkeskommune bør investere i Grimstad i og med at jeg har et nasjonalt ansvar, sier han.

— Vurderer du melde deg inhabil?

— Til nå har ikke det vært aktuelt, men jeg ser ikke bort fra at det kan skje, sier Glomsaker.