• Her viser Harald Sødal (KrF) Fædrelandsvennens artikkel fra 1988 om da KrF første gang foreslo ringvei rundt Kristiansand. I formannskapet onsdag sikret KrF at det utredes en ekstra trase for ny ringvei for å ta bedre vare på naturområder på vestsiden av byen. FOTO: Kjetil Reite

Frykter ringvei ødelegger friluftsområde

Når den nye ringveien rundt Kristiansand skal bygges, er det ett naturområde som blir ekstra hardt rammet.