• Dovre i Lillesand skal etter planen utvikles til et moderne senter for helse- og omsorgstjenester. Området består i dag av sykehjem, omsorgsboliger og en nedlagt skole. Torsdag avgjør politikerne om det skal innledes et samarbeid med den private aktøren Norske Helsehus AS. FOTO: Jostein Blokhus

Kruse Smith krever forklaring etter å ha blitt vraket

Flere politikere i Lillesand er skeptiske til anbefalingen om å inngå en samarbeidsavtale med Norske Helsehus AS om utviklingen av Dovre. Kruse Smith forstår ikke hvorfor de er vraket, og har bedt kommunen om en forklaring.