Vurderer politianmeldelse

Fylkesmannen i Vest-Agder vurderer nå å anmelde Agder Energi (AE) etter hendelsen i Mandalselva.