• Prosjektet med ny svømmehall har en kostnadsramme på 130,5 millioner kroner. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Entreprenørene dropper klagene

Byggentreprenørene BRG og VEF aksepterer at kommunen ikke tar klagene deres til følge, og Kruse Smith møter i kontraktsforhandlinger mandag.