Her står Sondre Bjellås og John Toralf Holmesland i det som kan bli selve bykjernen i Liberstad. Det gjenstår å se om dette blir en realitet, men interessen for å bosette seg i den private byen er stor. Her står Sondre Bjellås og John Toralf Holmesland i det som kan bli selve bykjernen i Liberstad. Det gjenstår å se om dette blir en realitet, men interessen for å bosette seg i den private byen er stor. Foto: Jarle R. Martinsen

De vil bygge privat by

Her står John Toralf Holmesland og Sondre Bjellås i sentrum av det de håper skal bli en helt ny by. En privat by.

Sondre Bjellås og John Toralf Holmesland ser på et oversiktsbilde over hele området på Tjelland. De ønsker å kjøpe 1500 mål for å realisere ønsket om by og hytteområder. Foto: Jarle R. Martinsen
Her er kona til Sondre, Katrine Bjellås. Hun innrømmer at hun har trengt tid på å fordøye tankene til mannen om å etablere en by, men er med på å flytte hit. Sondre holder parets datter, Emma Marina. Foto: Jarle R. Martinsen
Her, helt øverst i Marnardal, ligger Tjelland. Og kanskje snart Liberstad.

MARNARDAL: — Det skal være en by basert på anarkisme, ikke-aggresjons-prinsippet og respekt for privatretten. Et samfunn uten offentlig tvang, overvåkning eller unødvendig vold, sier Holmesland (40) fra Lindesnes og Bjellås (35) fra Vennesla.

Det skal være en by basert på anarkisme, ikke-aggresjons-prinsippet og respekt for privatretten

Planene er alvorlig ment: Denne uka ble tomtene lagt ut for salg og interessen er stor fra interessenter i både inn- og utland.

Langt inn på heia helt øverst i Marnardal ligger Tjelland. Her har de to sett seg ut et område på 1500 mål som blant annet inneholder innsjøen Eldhusdalsvannet på 120.000 kvadratmeter.

Stor interesse

De har forhandlet seg fram til en kjøpesum på fem millioner kroner fra eieren av området. Dersom de får 50 som ønsker å kjøpe tomt, blir byen en realitet. Nå er det ifølge Holmesland og Bjellås snart 30 på lista og de sier de vet om flere hundre som vurderer kjøp.

Her er kona til Sondre, Katrine Bjellås. Hun innrømmer at hun har trengt tid på å fordøye tankene til mannen om å etablere en by, men er med på å flytte hit. Sondre holder parets datter, Emma Marina. Foto: Jarle R. Martinsen

Liberstad, det er navnet på byen. Det er en forkortelse på liberalisme som handler om å begrense statens makt og framheve individets rett til å gjøre som man vil innenfor sin eiendom.— Liberstad vil ikke ha et sentralt bystyre som bestemmer hvordan byen skal utvikles. I stedet vil hver enkelt innbygger bidra på sin måte til å utvikle byen, sier Holmesland.

De mener det er feil å ha en stat som har et flertall som tvinger mindretallet til å gjøre som de vil. De ønsker at Liberstad skal være et sted uten politikk.

Vil ha frihet

— Vi skal selvsagt forholde oss til norske lover og regler. Men innenfor rammene av lovverket kan det utøves stor frihet, kanskje mer enn det folk er klar over. Dersom alle i Liberstad lever etter dette prinsippet, som for eksempel alltid å akseptere hvordan naboen utvikler sin tomt, kan vi få til mye, sier de to og fremhever at dette verken handler om religiøs fanatisme, det å være en sekt eller liknende.

- Det har ingenting med noe slikt å gjøre. Dette handler om å dyrke den frie eiendomsretten, sier de to.

Skal ikke ha skatt

De vil starte helt i det små om byen virkelig blir realisert, og så utvide samfunnet over år. Tanken er at Liberstad skal være fri for obligatoriske skatter og avgifter.

Innbyggerne skal ikke trenge tillatelse for å starte næring. Byen skal heller ikke være tilknyttet offentlige vann og avløpsnett, og tilkobling av strømnettet vil være frivillig.

Sondre Bjellås og John Toralf Holmesland ser på et oversiktsbilde over hele området på Tjelland. De ønsker å kjøpe 1500 mål for å realisere ønsket om by og hytteområder. Foto: Jarle R. Martinsen

— Til å begynne med vil vi se an hvem som vil kjøpe tomt, og om de kan tilføre byen noe ved at de for eksempel jobber innen et spesielt felt som vi trenger. Men etter hvert kan hvem som helst flytte hit, men det er jo nødvendig at man er enig i hvordan vi tenker, sier Holmesland. Det finnes flere eksempler på slike private byer i verden. Et av dem er Atlanta Station i Georgia, USA. Området drives av et eget privat selskap som driver veibygging, helse, skole, eldreomsorg og så videre.

— Også slik ønsker vi at Liberstad skal være, sier Bjellås.

Skal ikke være isolert

De understreker at dette ikke skal være en isolert liten bit av verden.

— Tvert i mot. Liberstad vil være åpen for alle. Vi ønsker både turister med tilbud som kafeer, restauranter, lekeparker, og ikke minst et marked hvor en kan kjøpe lokale produkter, sier de.

De ønsker også å legge til rette for næringsutvikling.

Møtt med skepsis

Når de har fortalt om planene sine til venner og familie, har de ofte blitt møtt med skepsis. Men mange har også vært nysgjerrige på dette og liker tanken på at staten ikke skal være enerådende.

Her, helt øverst i Marnardal, ligger Tjelland. Og kanskje snart Liberstad.

— Nordmenn er vokst opp i troen på at vi lever i det perfekte samfunn. Men kanskje er det ikke nødvendigvis er slik, kanskje kan ting gjøres annerledes. Det skal vi forsøke å få til, sier de.Om det altså nå er nok interesse for tomtekjøp, vil etableringen av byen skje senere i år. Da vil de søke om de nødvendige tillatelsene hos kommunen for å skille ut tomter og starte byggingen.

— Om to-tre år skal vi deretter kunne være godt i gang med samfunnet, sier John Toralf Holmesland og Sondre Bjellås.

Ordføreren: - Spennende!

At Marnardal kan få en flunkende ny by nord i kommunen vipper ikke ordfører Helge Sandåker av pinnen.

Leder av Listerrådet og Farsund-ordfører, Arnt Abrahamsen (t.v.), og leder av Lindesnesrådet og Marnardal-ordfører, Helge Sandåker, vil ha både fylkesmann og fylkeskommune til Kristiansand når agderfylkene slås sammen. Her står de på bybroa i Mandal. Foto: Jarle R. Martinsen

— At noen tenker utenfor boksen synes jeg jo er spennende. Så lenge de holder seg innenfor vårt regelverk, både nasjonalt og kommunalt, er dette uproblematisk, sier Sandåker. Han lover å møte alle søknader fra Liberstad fordomsfritt.

— Dette er jo litt slik vi alt har det. Skal du bosette deg så grisgrendt som på Tjelland kan du være avhengig av selv å måtte finansiere eget renseanlegg, vann-løsninger og annet, sier han.

Ordføreren, som er mangeårig politiker, har likevel mest tro på at vi løser våre samfunnsutfordringer gjennom politikk og demokrati - ikke anarki.

- Slik sett deler jeg ikke deres livsfilosofi. Men la oss nå se hvordan det går med dette prosjektet, sier Sandåker.

Vis fakta ↓
Liberstad