KRISTIANSAND:— Det er ingen juridiske skranker for den norske kvinne i dag. Rent juridisk og formelt er det ikke noen hindringer for at kvinner kan ha alle typer stillinger i Den norske kirke. Jeg mener at biskop Gunnar Stålsett vil slå inn åpne dører når han vil at likestillingsloven også skal gjelde for Kirken, sier biskop Olav Skjevesland til Fædrelandsvennen.- Det er et gjenstandsløst problem, sier han.- I Agder bispedømme ble det ikke nominert noen kvinne til bispeembetet fordi man ikke trodde tiden var moden når du selv ble biskop. Viser ikke det at det er visse hindringer for kvinner likevel i Kirken?- Det var før min tid, og jeg kan ikke kommentere den saken, sier han, men viser til en høringsuttalelse om endringer i nominasjonsprosessen til bispeembetet. - Det var en bred enighet i kirkelige organer om at kvinner «bør» nomineres i motsetning til «skal», opplyser han, og legger samtidig på at trossamfunn bør ha rett til å styre sine indre anliggender.Oppbrakt

Leder i bispedømmerådet, Jens Damsgaard, blir oppbrakt med tanke på at likestillingsloven skulle bli pålagt Den norske kirke.- Likestillingsframdriften skal Kirken styre selv. Hvorfor skal Den norske kirke måtte bli behandlet på en annen måte enn andre kirkesamfunn? Spør han, og mener at det ville være underlig om en regjering styrt av Kristelig folkeparti skulle reversere utviklingen i Den norske kirke med hensyn til selvstyre.- Vi er ikke en del av statsapparatet. Vi er selv i stand til å pålegge oss en likestilling, og jeg er enig i at det trengs, særlig på ledernivå. Når det er sagt, så er det mer likestilling i Kirken enn i samfunnet for øvrig. Det ser man på sammenstillingen av bispedømmeråd og menighetsråd. Det er flere kvinner der enn i kommunestyrene rundt omkring. Hvis ikke politikerne og andre aktører ser den utviklingen som skjer innenfor Kirken har de skylapper på, tordner han, som på sin side ikke ville nominere kvinner til bispeembetet i Agder, og det står han på.- Dersom våre kritikere mener at det hadde fungert med en kvinnelig biskop her, må de bare fortsette å kritisere oss, svarer han, og opplyser at han fremdeles mener at det ikke ville fungert.Læstadianerne

Også Skjevesland mener at man må vurdere lokale forhold, og tar på sin side eksempel fra læstadianske miljøer i Nord-Hålogaland.- Bispedømmerådet vil måtte foreta en vurdering av om det er hensiktsmessig å utnevne en kvinne i et bispedømme der den konservative læstadianismen står så sterkt. Bispeembetet skal jo være et samlende embete og ikke noe som fører til splittelse, sier han.- Hva synes du om kvinnens rolle i Den norske kirke?- Jeg er positiv og bejaende til kvinnenes rolle i kirken, og jeg har varmt og lenge støttet deres innsats. Jeg har en gjennomført holdning på dette.- Er du glad for kvinnelige prester?- Ja ,det er jeg, og jeg har ingen betenkeligheter med det. Mitt poeng er at det kan være menigheter og miljøer som får vansker med bibeltekster med hensyn til disse spørsmålene, svarer han.Ingen støtte

Han blir ikke støttet av sin ferske prest Line Kvalvaag i Randesund. Hun mener at likestillingsloven bør kunne gjelde i Den norske kirke, men hun mener ikke kvinner skal ansettes fordi de er kvinner.- Det viktigste i en ansettelse er at du er best kvalifisert og passer til den aktuelle jobben, ikke hvilket kjønn du har, sier hun. Når det er sagt, så mener hun at kvinner skal ha like muligheter som menn, og hun er ikke enig med Skjevesland i at man nødvendigvis skal ta hensyn til det rådende syn i en menighet.- Min personlig erfaring er at de som man skulle tro var sterkeste motstandere har kunnet bli svært positive støttespillere til den kvinnelige presten.