KRISTIANSAND: Fredag, lørdag og søndag foregår en rekke åpningsarrangementer, som samtidig er ment å vise bredden i det kommende kulturtilbudet i Bingen scene. Nå søker man om 50.000 kroner i tilskudd fra kulturstyret til disse åpningsarrangementene. Saken behandles i kulturstyret i dag, og administrasjonen har innstilt på et tilskudd på 30.000 kroner. Kulturdirektøren peker i sin innstilling på at det er en viktig begivenhet, og at byens unge kreative miljøer her vil få en profesjonell musikkscene med muligheter til produksjon av dans, teater og diskotek.