Oppklaringsprosenten er 42,2, mot 40,3 i fjor og 33,5 i 1999. På landsbasis ble i år 38 prosent av alle forbrytelser oppklart.Saksbehandlingstiden er redusert fra 125 dager i 1999 til 109 dager i år. Landsgjennomsnittet er 167 dager.Arendal politidistrikt har en svak økning til 188 legemsfornærmelser og 50 legemsbeskadigelser. Distriktet har en kraftig økning i antall tekstmeldingtrusler.Narkotikastatistikken er uendret med om lag 1000 saker, men politimesteren er bekymret over at alle stoffer er kommet til alle kommuner og i alle miljøer i distriktet.Hittil i år er det stjålet 311 biler (465 i hele fjor) og 129 båter (116 i hele fjor) i politidistriktet, som har en kyststripe på 60 nautiske mil og fire politibåter.Politidistriktet har i år fått meldt 222 innbrudd i hytte, 162 i bolig, 735 tyverier (703 i fjor) fra bil.20.000 kjøretøyer er stanset i kontroller og 185 førere er tatt for promille.Arendal politidistrikt har i år hatt 100 varetektsfengslinger og 470 saker i forhørsrett og herredsrett.