Bakgrunnen er de brannfarlige gulvene, som ennå ikke er blitt godkjent av de danske brannmyndighetene.EHF-president Staffan Holmqvist sier til Århus Stiftstidende at turneringen ikke vil bli gjennomført hvis den ikke spilles på de blå-gule gulvene.

Da Dansk Håndbold Forbund (DHF) sa ja til å avvikle EM i håndball, sa forbundet samtidig ja til å benytte dette gulvet. Får vi ikke lov til å bruke gulvet likevel, blir konsekvensen en avlysning, sier Staffan Holmqvist.

Blir EM avlyst, kan DHF vente å bli møtt med erstatningskrav. Onsdag møtes formannen for DHF, Søren Høg, og Staffan Holmqvist for å diskutere saken.

En mulig løsning er at det blir stilt brannvakter til rådighed i Arenaen i Århus, Farum Arena samt i Helsingehallen, hvor EM-kampene skal spilles.