• Forslaget om å teste ut søndagsåpne butikker i Kristiansand ble avvist av bystyret med 33 mot 20 stemmer. FOTO: Arkivfoto

– Det er sjefene som må stå der og jobbe

Bystyret i Kristiansand avviste forslaget fra «Kremmer-Høyre» om søndagsåpne butikker i sommersesongen.