Lokalt

Legger til rette for ny konteinerhavn

Kristiansands-ordfører Jan Oddvar Skisland (tv) og Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (begge Ap), møttes mandag for å godkjenne nye investeringer i havna. De to ordførerne utgjør representantskapet i det interkommunale havneselskapet.  Foto: Kjetil Reite