Bli med når vinduene i toppen av domkirketårnet byttes