Har isolert seg i nærmere to år. Håper hun snart kan få vaksine.