KRISTIANSAND: — Dette er kjempe! Nå kommer veien, jubler Anne Berit Andersen.Høyre-representanten fra Vest-Agder har vært saksordfører for veisaken og er svært glad over at hun nå har fått med seg flertallet i Samferdselskomiteen.- Nå kan vi endelig glede oss, sier hun.For regjeringspartiene får flertall for gigant-prosjektet ved hjelp av Ap og Senterpartiet. Dermed kan utbyggingen starte neste år. Planen er at veien skal stå ferdig i 2009. Bompenger

Regjeringen gikk inn for prosjektet like før jul, og Samferdselskomiteen har siden arbeidet med saken. Mens Ap og Sp altså har falt ned på regjeringens side, ønsker SV en to- og trefeltsvei. Frp støtter regjeringens forslag om en firefeltsløsnig, men vil ikke at noe av prosjektet skal finansieres med bompenger.- Hadde vi sagt nei til bompenger, ville ikke veien kommet. Staten vil ikke fullfinansiere slike kjempeprosjekter, sier Anne Berit Andersen.I den løsningen som nå har fått flertall i komiteen, skal bilistene betale 45% av gildet gjennom bompenger. Staten tar resten. Totalt kommer regningen på 3,3 milliarder kroner.Den nye veistrekningen fra Øygardsdalen i Grimstad til Rona i Kristiansand er på 38 kilometer. Vegvesenet har beregnet at kjøretiden mellom de to byene reduseres fra 40 til 30 minutter.- Dessuten blir det mye tryggere å kjøre på den nye veien. Midtskillere vil forhåpentligvis føre til langt færre ulykker, og det har veid tungt for partiene i Stortinget, sier Andersen som viser til at dette er en av de mest trafikkbelastede stamveiene i landet.De siste fem årene har syv personer mistet livet og 170 blitt skadet i trafikken på E 18 mellom Kristiansand og Grimstad. - Lokal enighet viktig

Andersen mener også den samlede oppslutningen i landsdelen om vei-prosjektet har vært viktig for at stortingsflertallet nå gir sin velsignelse.- Mine kolleger her inne har lagt merke til at landsdelen har stått sammen om dette.Vei-utbyggingen er ett av tre såkalte OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) i Norge. Ap og Sp har i komiteen signalisert skepsis mot denne typen prosjekter, der private bygger, drifter og vedlikeholder strekningene. De to partiene ønsker en gjennomgang av hvorvidt slike prosjekter tar plassen til andre utbygginger i utbyggingskøen. Regjeringen har sagt seg villig til å evaluere prosjektene, men Andersen forsikrer at ikke dette vil få noen innvirkning på E 18-utbyggingen.- Helt klart ikke. Hvis ikke noe uforutsett skjer, starter byggearbeidene neste år, sier hun. Innstillingen fra Samferdselskomiteen behandles av Stortinget om en uke. Men saken er i realiteten avgjort når fagkomiteen har sagt sitt.vidar.udjus@fedrelandsvennen.no