Dette er 33 mill kr under budsjett, men likevel hele 26 mill kr bedre en siste prognose. Det forbedrede resultatet skyldes hovedsakelig økte inntekter fra driften og reduserte pensjonskostnader.

Sykehuset har fortsatt store utfordringer når det gjelder å komme i økonomisk balanse.

Sørlandet sykehus vil offentliggjøre endelig driftsresultat den 16.februar. 2005. Alle tall før denne datoen vil være foreløpige.