Krever inntil 21 år for dobbeltdrapstiltalt iraner