Arbeidsuhell i Lillesand

En person ble lettere skadet i et arbeidsuhell ved Møglestu.