Kommunerevisjonen skriver at gamle (elder enn sju år) reguleringsplaner er et av hovedproblemene når politikere og byråkrater trår feil og gir byggetillatelser i strid med nasjonale føringer. Kommunerevisjonen påpeker imidlertid at når det foreligger nye reguleringsplaner, så følges også lover og retningslinjer i saksbehandlingen.Derfor anbefaler revisjonen at eldre reguleringsplaner blir revidert.